W JAKI SPOSÓB INSPEKTORZY KORZYSTAJĄ
Z MAP 3D WYKONANYCH PRZEZ ELIOS 3?

Możliwość mapowania 3D przestrzeni zamkniętych za pomocą
Elios 3 zmienia sposób pracy inspektorów — oto kilka przykładów ilustrujących rzeczywiste zastosowania.

WPROWADZENIE

Jednym z największych ulepszeń Elios 2 do Elios 3 jest dodanie czujnika LiDAR, umożliwiającego tworzenie map 3D.
Dane LiDAR zbierane przez Elios 3 tworzą trójwymiarową mapę na żywo w czasie rzeczywistym, podczas przelotu drona. Po wylądowaniu można je również wykorzystać do tworzenia modeli 3D klasy geodezyjnej, przy użyciu oprogramowania GeoSLAM, partnera Flyability.

 

Mapy 3D pozwalają:

Wizualizować dokładną lokalizację defektów w zasobach.

Latać w środowiskach tak zapylonych, że widoczność z kamery jest praktycznie zerowa.

Tworzyć pomiary wolumetryczne w sposób szybszy, tańszy i bezpieczny.

Zapewnić pełne pokrycie podczas inspekcji jednorodnych przestrzeni, takich jak zbiorniki i kotły.


Wielu inspektorów wciąż znajduje się na wczesnym etapie odkrywania, jak korzystać z mapowania 3D w terenie.
Aby pomóc w bardziej konkretnym wykorzystaniu tych map, oto sześć przykładów rzeczywistych przypadków użycia mapowania 3D w przestrzeni zamkniętej za pomocą Elios 3.

1. Pomoc w likwidacji starej elektrowni

Branża: Energetyka

Personel zlikwidowanej elektrowni należącej do Vattenfall używał Elios 3 do stworzenia modeli 3D w strefie „zakazu”, pomagając lepiej zrozumieć obszary, do których ludzie nie mogą wchodzić.

Elios 3 był w stanie stworzyć dokładne mapy 3D w wycofanym z eksploatacji zakładzie, zarówno w czasie rzeczywistym, gdy dron był w locie, jak i po locie, wykorzystując dane LiDAR przetworzone za pomocą oprogramowania do modelowania 3D firmy GeoSLAM.

Pełne case study w języku angielskim

2. Znalezienie przyczyny zawieszenia się rudy

Branża: Górnictwo

Duża firma wydobywcza wykorzystała Elios 3 do zidentyfikowania przyczyny zatoru w przełęczy rudy w ciągu zaledwie dziesięciu minut, pomagając określić jego dokładną lokalizację i zwizualizować zator na mapie 3D.

Przez dwa miesiące wiercili otwory badawcze o długości od 12 do 21 metrów, próbując znaleźć zarówno lokalizację, jak i rodzaj zatoru. W końcu przestali próbować, gdy produkcja ustała w tym rejonie kopalni. Później, przy wizycie pilotów z Flyability, byli w stanie znaleźć blokadę i zebrać kluczowe dane za pomocą mapowania 3D z Elios 3, które mogłyby pomóc w próbach jej usunięcia.

Pełne case study w języku angielskim

3. Poprawa efektywności metod pomiaru zapasów w silosie cementowni

Branża: Cement

Duża cementownia we Francji wykorzystała dane LiDAR z Elios 3 w pomiarach składowiska do inwentaryzacji klinkieru, czyniąc proces bezpieczniejszym i dokładniejszym.

W ciągu zaledwie 30 minut — 10 minut na zebranie danych i 20 minut na przetwarzanie końcowe za pomocą GeoSLAM Connect — operatorzy instalacji byli w stanie stworzyć dokładne pomiary składu klinkieru. Pył wewnątrz silosu ograniczał widoczność do tego stopnia, że kamera Elios 3 była prawie ślepa, ale trójwymiarowa mapa na żywo drona umożliwiła latanie i zebranie wszystkich danych potrzebnych do obliczenia zapasów.

Pełne case study w języku angielskim

4. Mapowanie nieznanych obszarów starej kopalni

Branża: Górnictwo

Luksemburski oddział kopalń, górnictwa i kamieniołomów wykorzystał mapę Elios 3 do wizualizacji 3D starego kamieniołomu łupków, który został przekształcony w muzeum.

Mapy 3D były niezbędne do inwentaryzacji kopalni, aby dywizja mogła zrozumieć jej pełny układ i dokonać ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w celu wpuszczenia ludzi do środka. Trudno było jednak uzyskać dane potrzebne do map 3D za pomocą ręcznego skanera LiDAR, a wykonanie ich za pomocą fotogrametrii lotniczej byłoby procesem powolnym i wymagającym. Czujnik LiDAR Elios 3 umożliwił władzom Luksemburga szybkie i wydajne tworzenie map 3D wszystkich komór kopalni.

Pełne case study w języku angielskim

5. Planowanie, śledzenie zmian w czasie i geolokalizacja usterek w zbiornikach na wodę i infrastrukturze kanalizacyjnej

Branża: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Przez kilka miesięcy Departament Wodny Lozanny wykorzystywał dane LiDAR z Elios 3 do tworzenia precyzyjnych map 3D swoich zasobów, pomagając im w planowaniu, śledzeniu zmian w czasie i wykonywaniu innych ważnych zadań konserwacyjnych.

Mapy 3D Elios 3 zawierają dokładną geolokalizację usterek wykrytych podczas inspekcji, umożliwiając inspektorom powrót do tej lokalizacji w celu przyszłego monitorowania. Elios 3 był w stanie zebrać tak wysokiej jakości dane wizualne i LiDAR do mapowania 3D, że wyeliminował potrzebę narażania inspektorów na niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem do zamkniętych przestrzeni w celu zbierania danych z inspekcji.

Pełne case study w języku angielskim

6. Poprawa bezpieczeństwa i dokładności pomiarów zapasów w Kopalni Soli

Branża: Górnictwo

Dane LiDAR z Elios 3 pomogły inżynierom górnictwa w kopalni soli w Niemczech obliczyć pomiary składowiska, czyniąc proces bezpieczniejszym i dokładniejszym.

Ręczne obliczanie objętości wymagało od geodetów wspinania się na solne stożki, co stwarzało niebezpieczeństwa związane z pracą na wysokości. Elios 3 wyeliminował potrzebę wspinania się geodetów w celu zebrania danych, umożliwiając im bezpieczne pozostanie na ziemi podczas zbierania wszystkich potrzebnych danych. Oprócz przyspieszenia procesu, Elios 3 stworzył modele 3D, które zapewniają większą dokładność obliczeń składowiska niż te wykonane metodami ręcznymi.

Pełne case study w języku angielskim