ELIOS 3 TWORZY CYFROWE MODELE
W NOWEJ CEMENTOWNI,
BY ŚLEDZIĆ ZMIANY W CZASIE

Międzynarodowa firma cementowa Refratechnik Cement poprosiła firmę InspecDrone o wykorzystanie Eliosa 3 do stworzenia cyfrowych modeli instalacji przemysłowych w nowej cementowni.

Korzyści w pigułce

Cyfrowe modele klasy geodezyjnej

Dane LiDAR z Elios 3 pozwoliły inspektorom stworzyć bardzo dokładne cyfrowe bliźniaki nowej cementowni za pomocą GeoSLAM Connect, tworząc zapis pierwotnego stanu zakładu, który można było porównać z przyszłymi cyfrowymi modelami w czasie, aby zidentyfikować obecność defektów.

Szybkość gromadzenia danych

W ciągu mniej niż dziesięciu minut lotu Elios 3 był w stanie zebrać wystarczającą ilość danych LiDAR, aby stworzyć cyfrowy model trzech cyklonów, co stanowi znacznie szybsze podejście do gromadzenia danych niż chodzenie pieszo po okolicy z ręcznym skanerem.

WPROWADZENIE

W produkcji cementu ważna jest identyfikacja stanu technicznego poszczególnych instalacji, co pozwala naprawić uszkodzenia, zanim staną się poważniejsze.
Monitorowanie spieków na ścianach cyklonów i kalcynatora pozwala optymalnie zaplanować czas i personel potrzebny do ich czyszczenia.

PROBLEM

Główną przeszkodą w śledzeniu zmian w czasie jest rozbieżność planów i rzeczywistego stanu zakładu, co oznacza, że oryginalne plany nie zawsze są najbardziej niezawodną podstawą do porównań.

Modele 3D renderowane w CAD są jednym z przydatnych narzędzi do rozwiązania tego problemu, ponieważ pokazują całą instalację w trójwymiarowych szczegółach. Cierpią jednak na ten sam problem potencjalnej rozbieżności między planami a rzeczywistością i często nie zapewniają wglądu wewnątrz instalacji przemysłowych, takich jak cyklon lub zbiornik magazynowy.

Jednym z najnowszym rozwiązań dla administratorów infrastruktury jest skanowanie za pomocą LiDARu, tworząc precyzyjne chmury punktów, pokazujące rzeczywisty stan zakładu.

Przyszłe modele 3D można porównywać z poprzednimi modelami, umożliwiając inspektorom i kierownikom utrzymania ruchu śledzenie zmian, które zaszły w czasie.

Dron latający w cyklonie w cementowni, wykonujący inspekcję podczas postoju.

Dron Flyability Elios 3 tworzy model cyklonu w cementowni.

POTRZEBA KLIENTA

Jednym z głównych celów zespołu Refratechnik było stworzenie modeli wnętrza infrastruktury ogniotrwałej wykorzystywanej w zakładzie do produkcji cementu, w tym cyklonów, kalcynatora i chłodnicy klinkieru, które można by wykorzystać do przyszłych inspekcji.

Oprócz tego, że są przydatne podczas inspekcji, cyfrowe modele służą również za drogowskaz da pracowników, którzy dzięki nim wiedzą dokładnie gdzie należy wykonać naprawę.

ROZWIĄZANIE

Simon Kumm, założyciel InspecDrone, służył radą firmie Flyability przy pracach nad Elios 3. Dron ten idealnie sprawdził się przy rozwiązaniu problemu, gdyż został stworzony do latania w przestrzeniach zamkniętych i jest wyposażony w czujnik LiDAR OS0-32.

WYNIKI

Pozyskane dane zostały przetworzone w programie GeoSLAM Connect, tworząc bardzo dokładne, cyfrowe bliźniaki klasy geodezyjnej wnętrza zakładu i jego zasobów.

„Jakość skanów jest niesamowita. Wszystkie osoby, którym je pokazaliśmy, były oszołomione modelem 3D na żywo, zebranymi danymi i modelami 3D przetworzonymi po locie.”

Simon Kumm, InspecDrone

Modele zostały następnie nałożone na oryginalne pliki CAD, aby sprawdzić dokładność. Kumm stwierdził, że precyzja między nimi była dość wysoka, z zaledwie około centymetrową różnicą między cyfrowymi bliźniakami a plikami CAD.

WNIOSKI

W przyszłości inspektorzy będą mogli tworzyć nowe cyfrowe modele i porównywać je z oryginalnymi modelami, aby znaleźć defekty, które mogły powstać w międzyczasie. Po znalezieniu defektów będą mogli obejrzeć zdjęcia zasobu zrobione w tym samym czasie, gdy powstał model, co pozwoli im zwizualizować zmiany, które mogły zajść.

W miarę upływu czasu i upowszechniania się tej praktyki prawdopodobne jest, że stworzenie wstępnego cyfrowego modelu stanie się powszechnym pierwszym krokiem przed rozpoczęciem produkcji w nowych zakładach przemysłowych, niezależnie od branży.