Infrastruktura

Inspekcja infrastruktury drogowej, mapowanie, przegląd i inwentaryzacja przy użyciu drona.

Dzięki najnowszym technologiom przeprowadzamy kontrole wizualne i termograficzne infrastruktury przemysłowej

Przeprowadzamy kontrolę wysokich i trudnodostępnych budowli, jak budynki, mosty czy zbiorniki przemysłowe, a także wykonujemy przeglądy wizualne wnętrz obiektów.

Korzyści dla klienta


 Redukcja kosztów – nie ma konieczności wykorzystywania specjalistycznego, kosztownego sprzętu; budowy rusztowań i wykorzystywania podnośników
 Oszczędność czasu – minimalizacja czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli
 Oszczędność czasu podczas przygotowań – wstępna kontrola wizualna, oszacowanie kosztów napraw
 Możliwość śledzenia postępu prac i bieżącej kontroli efektów – uniknięcie kosztownej awarii
 Wczesne wykrycie uszkodzeń - możliwość podjęcia niezbędnych działań - uniknięcie kosztownej awarii
 Optymalna alokacja zasobów ludzkich - serwisanci kierowani jedynie do jednostek uszkodzonych
 Niższe koszty pozwalają na częstsze kontrole


 Ograniczenie lub wyeliminowanie konieczności pracy na wysokości
 Lekka konstrukcja oraz zasilanie elektryczne minimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji


 Możliwość przechowywania danych oraz dokumentacji foto i wideo oraz jej analizy w czasie
 Materiał można udostępniać interesariuszom projektu, co zapewnia przejrzystą komunikację i obiektywną ocenę sytuacji
 Materiał wideo w jakości 4K oraz materiał zdjęciowy w wysokiej rozdzielczości
 Natychmiastowa ocena sytuacji
 Możliwość kierowania inspekcją przez klienta - przekaz na bieżąco z drona do serwisanta

 

Przegląd wizualny i termograficzny z drona

 • budynków
 • powierzchni dachowych
 • elewacji
 • kominów
 • spoin
 • rurociągów
 • zbiorników
 • masztów GSM
 • trakcji kolejowych
 • mostów
Inspekcje masztów, inwentaryzacja, przeglądy techniczne wież przekaźnikowych, budynków.
 
Przeglądy techniczne mostów, przęseł, zapór. Wykrywanie korozji i uszkodzeń z drona.

Identyfikacja

 • porowatości powierzchni
 • stanu powłoki antykorozyjnej
 • stanu połączeń międzysegmentalnych
 • uszkodzeń budynków i instalacji
 • poziomu zaśnieżenia połaci dachowych
 • zabrudzeń
 • ubytków cieplnych
 • defektów izolacji
 • gorących punktów
 • zawilgoceń