Energetyka

Przeglądy linii elektrycznych, słupów, monitoring zadrzewienia trasy linii, infrastruktury.

Kontrola infrastruktury energetycznej za pomocą drona eliminuje lub minimalizuje czas wyłączenia instalacji. Przelot dronem wyposażonym w czujniki pomiarowe pozwala uzyskać szeroki zakres danych o jakości porównywalnej do tych zbieranych metodami tradycyjnymi (obloty helikopterem, zdjęcia satelitarne).

Możliwość stabilnego zawiśnięcia w powietrzu i niewielkie gabaryty dronów pozwalają na dokładne oględziny słupów, w tym izolatorów.

Dzięki przelotom wzdłuż korytarzy linii wysokiego lub średniego napięcia można zweryfikować stan zadrzewienia trasy bądź odległość słupów od skraju lasu.

Nasze inspekcje mogą mieć charakter okresowych przeglądów infrastruktury lub działań interwencyjnych, które pozwalają na natychmiastową ocenę sytuacji i podjęcie niezbędnych działań remontowych.

 

Korzyści dla klienta


 Redukcja kosztów – nie ma konieczności wykorzystywania specjalistycznego, kosztownego sprzętu; budowy rusztowań i wykorzystywania podnośników
 Oszczędność czasu – minimalizacja czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli
 Oszczędność czasu podczas przygotowań – wstępna kontrola wizualna, oszacowanie kosztów napraw
 Wczesne wykrycie uszkodzeń - możliwość podjęcia niezbędnych działań - uniknięcie kosztownej awarii
 Optymalna alokacja zasobów ludzkich - serwisanci kierowani jedynie do jednostek uszkodzonych
 Niższe koszty pozwalają na częstsze kontrole


 Ograniczenie lub wyeliminowanie konieczności pracy na wysokości
 Ograniczenie ryzyka pracy w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych
 Minimalne ryzyko uszkodzenia instalacji


 Możliwość przechowywania danych oraz dokumentacji foto i wideo oraz jej analizy w czasie
 Materiał wideo w jakości 4K oraz materiał zdjęciowy w wysokiej rozdzielczości
 Natychmiastowa ocena sytuacji
 Możliwość kierowania inspekcją przez klienta - przekaz na bieżąco z drona do serwisanta

 

Inspekcje przestrzeni zamkniętych

Wykorzystanie dronów do przestrzeni zamkniętych pozwala na natychmiastową ocenę np. stanu przegrzewacza w kotłach energetycznych. Drony sprawdzą się również w przypadku inspekcji wizualnych kominów lub chłodni kominowych podczas rutynowej oceny stanu infrastruktury.

Kontrola

  • kominów
  • przegrzewaczy
  • kotłów energetycznych (w tym odzysknicowych)
  • chłodni kominowych
  • zbiorników technologicznych

Identyfikujemy

  • uszkodzenia strukturalne
  • uszkodzenia orurowania
  • uszkodzenia obmurzy i wymurówek
Inspekcja kotła energetycznego dronem Elios. Przykład 1     Inspekcja kotła energetycznego dronem Elios. Przykład 2


Więcej o przeglądach w przestrzeniach zamkniętych przy użyciu drona