Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podczas inspekcji. Ograniczenie prac na wysokości, z dostępu linowego, rusztowania.

Dla naszych klientów bezpieczeństwo stanowi jeden z priorytetów. Specyfika działań na obszarach zakładów chemicznych, petrochemicznych, czy też energetycznych wymaga bezwzględnego przestrzegania panujących w obrębie danej instalacji norm.

W Inspectios opracowaliśmy własne procedury bezpieczeństwa lotów oraz ścisły proces przeprowadzania inspekcji, co ma eliminować wszelkie możliwe ryzyka i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.


Procedury bezpieczeństwa

  • Przed każdą kontrolą uzyskujemy niezbędne pozwolenia na loty od organów państwowych (ULC, PAŻP, inne).
  • Nasz zespół i współpracownicy posiadają niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie (uprawnienia lotnicze, szkolenia BHP, badania lekarskie, uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w grupie energetycznej).
  • Stworzyliśmy własny proces przebiegu inspekcji, który pozwala w odpowiedni sposób zaplanować, przeprowadzić oraz zaraportować kontrolę.

Wszystko to, aby nasi klienci mogli bezpiecznie korzystać z innowacji!